Zpracování osobních údajů

Vyplnění kontaktních a poptávkových formulářů / Informace ke zpracování citlivých údajů

Společnost SOFTFLOOR.CZ s.r.o., se sídlem Praha - Staré Město, Haštalská 760/27, 110 00, IČ 24791431, zapsaná u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174564, zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje v rámci vyplnění kontaktního formuláře:

 • křestní jméno
 • příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo

Zpracování osobních údajů – křestního jména a emailové adresy umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vyřízení poptávky či žádosti (včetně zaslání informací, odhadu či nabídky).

Zpracování ostatních osobních údajů, kde se jedná o zpracování tzv. citlivých osobních údajů je rovněž nutné za účelem vyřízení dotazu či poptávky. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš SOUHLAS, který nám zakliknutím „souhlasu se zpracováním citlivých údajů“ udělujete.

Tyto osobní údaje budou společností SOFTFLOOR.CZ s.r.o. zpracovávány po dobu 1 měsíce, poté budou společností (a zpracovatelem) zlikvidovány. Tato doba je nutná pro zpracování vyhodnocení testu a zajištění výmazu osobních údajů z databáze webu webproviderem.

Na e-mailovou adresu vám budou po vyplnění testu zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných (souvisejících) služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností SOFTFLOOR.CZ s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem svůj souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů zpět
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů